RÚT TIỀN

Sau khi chuyển tiền về tài khoản chính, Thành chọn mục Rút Tiền. Sẽ có 1 bảng yêu cầu người chơi nhập thông tin số tiền muốn rút và thông tin tài khoản ngân hàng của người chơi để bộ phận thanh toán VN88 chuyển tiền thắng về cho bạn. Do đó, người chơi cần phải nhập chính xác tất cả thông tin trên